Koruyucu Çürük Önleyici Tedaviler

Koruyucu çürük önleyici, çocuk diş hekimi tarafından küçük yaştan itibaren hastalarına uygulanan önleyici bir yöntemdir. Diş hekimliği sadece oluşan sorunlara yönelik işlem yapmaz. Aynı zamanda koruyucu uygulamalar sayesinde oluşması muhtemel sorunların da önüne geçilmektedir. Bu durum sayesinde ileride ortaya çıkması muhtemel diş eti tedavisi, kanal tedavisi ve diş beyazlatma gibi ihtiyaçların önüne geçilmektedir.

Koruyucu Çürük Önleyici Ne Demek?

Çocuk diş hekimleri tarafından daha fazla çürük oluşumunu engellemek ve ağız içi sağlığını korumak amacıyla dental tedavi olarak uygulanmaktadır. Koruyucu çürük önleyici adından da anlaşıldığı üzere bir tedaviden çok bir önleyici tedavi uygulamasıdır. Çürük dişlerin ağız yapısında daha fazla yayılmasını engellemek için uygulanmaktadır. Fissür örtücü, flor uygulaması gibi çeşitli uygulamalar sayesinde gerçekleşmektedir.

Küçük yaşlardan itibaren diş yapılarında çürük oluşumunu belirleyen etmenler hazır hale gelebilmektedir. Özellikle küçük çocukların çürük diş sayısı daha fazladır. Henüz ağrı ve sızı yapmasa bile yayılan çürüğün ilerleyen fasılda ciddi sorunlar yaratması muhtemeldir. Hem ağrının önüne geçmek hem de dişin tamamını ve çevre dişleri korumak amacıyla koruyucu çürük önleyici ile uygulamalar yapılmaktadır.

Koruyucu Çürük Önleyici Uygulama Kimlere Yapılır? 

Yapılacak uygulama yöntemine göre hastanın yaşı hakkında bilgi verilebilmektedir. Kimi uygulamalar iki yaşından itibaren uygulamaya izin vermektedir. Büyük bir çoğunluğu erken yaştan itibaren reşit olmayan kişilere uygulanmaktadır. Uygulama yapılabilecek hastanın ağız yapısında yayılma göstermeyen, dişin kurtarılmasına imkân sunan çürüklerin bulunması gerekir. Çürük yapısı kontrol altında tutulabilir vaziyette ise koruyucu çürük önleyici tedaviye dahil edilebilir.

Koruyucu Çürük Önleyici Yöntemleri Hangileri?

Günümüzde koruyucu çürük önleyici uygulamalar arasında birden fazla yöntem bulunmaktadır. Her bir yöntemin uygulanma süresi, uygulanacak hasta profili değişiklik gösterebilir. Ancak temel amaç bu aşamada hastaların çürüklerinin ilerleyerek ağrı ve diş kaybına neden olmasını engellemektedir. Güncel olarak uygulanabilen yöntemler şu şekildedir:

1 – Fissür Örtücü (Fissür Sealant Uygulaması)

Koruyucu çürük önleyici arasında akla gelen ilk uygulamadır. Amaç yemek sonrası dişlerde birikme oluşarak çürüklerin meydana gelmesine neden olan fissür çıkıntılarını kapatmaktır. Fissür sealant adı verilen uygulayıcı madde ile çıkıntılı bölgeler kapatılır. Yemek tüketimi sonrası besin birikmesine bağlı oluşan çürüklerin böylece önüne geçilmektedir.

Dişte aşındırma, küçültme gibi bir işlem yapılmamaktadır. Kısmi olarak dolgu uygulamasına benzetilebilir. Kısa süren bir işlemdir ve neredeyse her yaş grubuna uygulanabilmektedir. Uygulama sırasında ve sonrasında ağrı ya da sızı gibi bir durumla karşılaşılmamaktadır.

2 –  Flor Uygulaması

Diş koruyucu jel olarak tercih edilen florlu jel diş yüzeyine uygulanmaktadır. Florun diş çürüğünü ilerletme konusunda %60 oranında azaltma meydana getirdiği görülmektedir. Yalnız çok küçük yaştaki hastalara uygulanamaz. Uygulama için 2 yaşın üstünde olmak gerekir.

Hastalarda koruyucu çürük önleyici arasındaki bu uygulamada ağrı ya da hassasiyet oluşumu gözlemlenmemektedir. Kısa sürede işlemin tamamlanması ve olumsuz duygu yaratmamasından dolayı çocukta diş hekimi korkusu da oluşmayacaktır. Yalnız uygulamanın çürük oluşma riskine bağlı olarak altı ayda ya da dört ayda bir yenilenmesi gerekir.

3 – Yer Tutucular

Koruyucu çürük önleyici uygulamaları arasında yer alarak aynı zamanda ilerideki ortodontik tedavilerin de önüne geçen bir yöntemdir. Çocuğun süt dişi beklenilmeyen zamandan önce düşmüşse oluşan boşluk dişlerde çarpıklık yaratabilir. Düşen boşluğun yerine kalıcı diş gelmeden çevre dişlerde kayma ve çarpışık görüntü ortaya çıkar.

Yer tutucu aparey olarak adlandırılan özel malzemeler ile boş kalan bu iş alanı doldurulmaktadır. Boşluk çepeçevre sarılır ve komşu dişlerin önüne set çekilir. Kullanımı sırasında çocuk herhangi bir şey hissetmez. Yeni diş gelene kadar kullanıldığı takdirde yüksek maliyetle ortodontik tedavi süreçlerinin önüne geçilebilir.

Koruyucu Çürük Önleyici Ne Kadar Sürede Uygulanır?

Uygulama yöntemine bağlı olarak süre konusunda farklılık meydana gelebilmektedir. Fakat gerek çocuklar üzerinde uygulanması gerekse basit işlemler olmasından dolayı kısa sürdüğünü söylemek mümkündür. 15-20 dakika içerisinde işlemler sonlandırılarak çocukta kaygı oluşmadan süreç sağlıklı bir şekilde ilerletilmektedir.

Çürük Önleyici Koruyucu Uygulamalar Kesin Sonuç Verir mi?

Çürüğü tamamen engelleyecek bir yöntem günümüzde henüz bulunmamaktadır. Sadece kimi yöntemler ile %50 oranının üstünde önleyicilik sağlamak mümkündür. Hastalar florlu uygulamada tekrar uygulama yaptırmalıdır. Fissür uygulamasında kaplamaya zarar geldiyse eğer yine tekrar uygulaması gerekebilir. Yer koruyucular tekrarlanması gereken bir yöntem değildir.