Sedasyon ve Genel Anestezi ile Diş Tedavileri

 

Sedasyon ve genel anestezi ile diş tedavileri, özellikle çocukların diş doktoru korkusu yaşamadan tedavi olmasına imkan verir. Üstelik çocuklar bu süreçte tedaviye engel hareketlerde bulunmadıklarından, tedavilerin başarı oranı artar.

Sedasyon ve Genel Anestezi ile Diş Tedavileri

 

Çocuk diş hekimliğinde aşırı endişeli, iletişim kurulamayan çocuklarda, uyanıkken tedavisinin yapılması mümkün olmayan özel gereksinimli (engelli) çocuklarda genel anestezi ya da sedasyon altında güvenli ve sağlıklı bir şekilde diş tedavileri yapılabilmektedir.

 

Sedasyon ve genel anestezi ile çocuklar tedavi boyunca herhangi bir rahatsızlık hissetmeyeceği için hem diş tedavisi güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır hem de çocuğun ileride hekim ziyaretlerine daha kaygısız daha kabulü yüksek bir şekilde gelmesi sağlanmaktadır.

 

Halk arasında genel anestezi ile sedasyonun aynı işlem olduğu düşünülmektedir. Buradaki yöntemlerin etkileri arasında benzerlik olsa hatta sedasyona, sedasyon anestezi yöntemi denilse de, söz konusu yöntemler birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her iki yöntemin uygulanacağı ve tercih edileceği durumlar farklılık gösterir.

 

Dr. Sevil Borbay, çocukların diş tedavilerini rahat ve korkusuz bir şekilde geçirecekleri en güvenilir yöntemleri kullanmaktadır. Bu sayede hem çocuklardaki diş rahatsızlıkları giderilmekte hem de çocuklarda olumsuz anılar ve korkular oluşmamaktadır. Sedasyon ve genel anestezi ile diş tedavileri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sedasyon Nedir?

genel-anestezi-ve-sedasyon-ile-dis-tedavileri

Sedasyon; bazı ilaçların yardımıyla çocuğun bilinci açık bir şekilde derin uyku haline geçirilmesidir. Çocuk, hekimin verdiği yönergeleri anlar, iletişim kurabilir, kendi kendine nefes almaya devam edebilir, bilinci açıktır. Bütün bunlar, sedatif etki nedir sorusunun da en net cevaplarındandır.

 

Sedasyonla bilinç değil, santral sinir sistemi baskı altına alınır. Böylece çocuk söyleneni anlayabilir, kendindedir ve ağzını aç gibi yönergeleri endişesiz bir şekilde yerine getirebilir. Orta düzeyde kaygısı olan, iletişime geçmek isteyen ancak geçemeyen çocuklarda, bulantı refleksi olan çocuklarda diş tedavileri sedasyon ile yapılabilir.

 

Hastaların sedasyona alınması için sedatif ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, hastada oluşturulmak istenen uyku derinliğine ve hastanın yaşına bağlı olarak damardan veya solunum yolu ile verilir. Bu aşamadan sonra ise hastalar sedasyonun etkisine girerler.

 

Sedasyonun kendi içerisinde farklı türleri bulunmaktadır. Bunlardan hangisinin uygulanacağına, yapılacak işleme ve hastanın durumuna bağlı olarak diş hekimi tarafından karar verilir. Yaygın olarak kullanılan sedasyon türleri için aşağıdaki tablo incelenebilir:

Sedasyon Türü Açıklama
Derin Sedasyon Nedir? Genel anesteziye en yakın etkiye sahip olan sedasyon türüdür. Bu yöntemde kardiyovasküler fonksiyonlar sorunsuz şekilde çalışırken, solunum konusunda hastalar desteğe ihtiyaç duyabilir.
Bilinçli Sedasyon Nedir? Sedatif ilaçlar kullanılarak hastaların sakinleşmesini, rahatlamasını sağlayan ve bu süreçte hastanın bilincinin açık olmasına imkan veren uygulamadır. Bu uygulama, aynı zamanda orta sedasyon olarak da bilinmektedir.
Hafif Sedasyon Nedir? Bedensel duyulardaki etkisi en düşük seviyedeki uygulamadır. Panik atak ve anksiyete gibi sorunları olanlar ile küçük çocukların tıbbi tedavilerinde tercih edilir.

Sedasyonun Avantajları

Diş tedavilerinde sedasyonun kullanılmasının farklı yararları ve avantajları bulunmaktadır. Sedasyon yorumları incelendiğinde de bu durum net olarak görünmektedir. Bu avantajlardan bazıları şu şekildedir:

 • Hastaların korkularını azaltır ve kolay bir şekilde yenmelerine imkan verir. Ayrıca anksiyete üzerinde de benzer etkilere sahiptir.
 • Diş tedavisi sırasında hastaların ağrı eşikleri yükseltilir ve duydukları ağrı böylece azalır.
 • Hastaları tamamen uyutmaz. Derin bir uyku durumu oluşturmasına rağmen hastaların bilincinin açık kalmasını sağlar. İşlemden sonra hastalar hızlı bir şekilde normale döner. Sedasyon sonrası uyanamama gibi riskler yoktur.
 • Tedavilerin çok daha hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasına imkan verir. Hastalar, sedatif etki altındayken işbirliğine daha açıktır, komutları sorunsuz olarak yerine getirir.
 • Tedavinin daha etkili yapılması, iyileşme sürecini de olumlu olarak etkiler.
genel-anestezi-ve-sedasyon-ile-dis-tedavileri
Sedasyon

Sedasyonun Dezavantajları

Sedasyon, bilimsel açıdan güvenilir olduğu kanıtlanmış bir yöntemdir. Bundan dolayı birçok tıbbi yöntemde yaygın olarak kullanılır. Diş tedavileri de kullanıldığı alanlardan biridir.

 

Bu yöntemin dezavantajları şu şekildedir:

 • İşlem sonrası halsizlik
 • Tansiyonda düşme
 • Reflekslerde azalma
 • Baş ağrısı

 

Bunların tamamı kısa süreli ve geçici yan etkilerdir. Genellikle herhangi bir tedaviye gerek olmadan kendiliğinden geçerler. Dolayısıyla bu geçici etkiler, sedasyon zararları olarak kabul edilmez.

Sedasyon ile Diş Tedavileri Kimler İçin Uygundur?

Sedasyon ile diş tedavisi, her hastada uygulanabilen bir yöntem değildir. Hastaların uygun olup olmadığı, anestezi uzmanı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Bu değerlendirmeler, kronik hastalığı olanlar açısından çok önemlidir.

 

Sedasyon ile diş tedavisi, herhangi bir sağlık problemli olmayan hastalarda tercih edilmektedir. Bu yöntemin kullanılacağı kişiler şu şekildedir:

 • 2-9 yaş arasındaki çocuklar
 • İğne fobisi olanlar
 • Bulantı refleksi olan çocuklar
 • Uzun süreli tedavilerin tek seansta bitirilmesi gereken hastalar
 • Tedavi sırasında korku ve panik yaşayanlar
 • Diş hekimi fobisi bulunanlar

 

Bu yöntem, kronik hastalığı bulunmayan sağlıklı kişiler için uygun olup, kronik rahatsızlıkları olanların ise mutlaka anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.

 

Dr. Sevil Borbay, sedasyonla çocukların ihtiyaç duyduğu diş tedavilerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmektedir. Çocuğunuzda diş doktoru korkusu oluşmasını engellemek ve etkili diş tedavilerinden yararlanmasını sağlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Genel Anestezi Nedir?

 

Genel Anestezi; Kullanılan ilaçlar aracılığıyla çocuklarda bilincin tamamen kapandığı, çocuğun tamamen uyutulduğu halk arasında narkoz olarak da bilinen yöntemdir. İleri derecede iletişim problemi olan, zihinsel engelli çocuklarda ve fiziksel durumu elvermeyen fiziksel engelli çocuklarda, doktor korkusu çok yoğun olan çocuklarda genel anestezi uygulanabilir.

 

Genel anestezide, hastaya verilen anestezik ilaçlar ile hastanın tam bir uyku haline geçmesi sağlanır. Hastanın bilinci tamamen gider. Bu süreçte hasta solunum tüpüne bağlanır, solunumu ağızdan veya burundan desteklenir. Ayrıca hasta anestezi cihazına bağlanır ve solunum yoluyla belli oranda narkoz gazı alması sağlanır. Böylece hasta, işlem tamamlanana kadar anestezi etkisinde kalır.

Genel Anestezi Avantajları

genel-anestezi-ve-sedasyon-ile-dis-tedavileri Genel anestezi, hastaların tamamen uyumalarını ve hiçbir şey hissetmemelerini sağlar. Bu durum, özellikle büyük çaplı operasyonlarda, hasta konforu açısından çok önemlidir. Ayrıca operasyona dair herhangi bir durum veya olay da hatırlanmamaktadır.

 

Genel anestezi ile diş tedavisi yaptıranlar yorumları incelendiğinde, hastaların hiçbir şey duymadıklarını, hissetmediklerini ve bundan dolayı çok rahat olduklarını ifade ettikleri görülür. Kısacası genel anestezi, hastalar açısından tam bir konfor oluşturur.

 

Bu yöntemin bir diğer önemli avantajı ise çocukların diş tedavileriyle ilgilidir. Diş doktoru korkusu olan veya tedavi sırasında yönergeleri dinlemeyen, refleksleriyle tedaviyi güçleştiren çocuklarda kullanıldığında, tüm bu sorunların ortadan kalkmasını sağlar.

Genel Anestezi Dezavantajları

Genel anestezinin hem tedavi hem de hasta açısından farklı avantajları olsa da, bu yöntemin bazı dezavantajları ve riskleri de vardır. Bu riskler şu şekildedir:

 • Anestezik ilaçlara karşı alerjik reaksiyon gelişmesi
 • Kardiyovasküler problemler
 • Solunum problemleri
 • Bulantı ve kusma
 • Bilinç kaybı

 

Genel anestezi ile diş tedavisi riskleri olması, söz konusu yöntemin sadece gerekli durumlarda kullanılmasına neden olmaktadır. Kullanılacağı durumlarda ise hastalar detaylı olarak kontrolden geçirilir ve genel anesteziye uygun olup olmadığı araştırılır.

Genel Anestezi ile Diş Tedavileri Kimler İçin Uygundur?

Genel anestezi ile diş tedavileri, şu kişiler için uygundur:

 • Konuşarak ikna edilemeyen aşırı kaygılı çocuklar
 • Uyanıkken güvenli ve sağlıklı bir tedavinin mümkün olmadığı engelli çocuklar
 • Hekim koltuğunda riskli hareketlerde bulunabilecek, yaşı çok küçük olan çocuklar
 • Cerrahi müdahaleye gereksinim duyan fakat alerji sebebiyle lokal anestezi alamayan çocuklar
 • Yapılması gereken çok fazla işlemi olan ve tek seansta bitmesi gereken durumlar

 

Genel anestezi ile diş tedavileri öncesinde hastaların genel anesteziye uygun olup olmadığının tespiti için anestezi uzmanına görünmesi gerekir. Bu aşamada hastanın hemogram (tam kan sayımı) ve biyokimya gibi kan tahlili sonuçları incelenir. Hastaların kronik sağlık sorunları, sürekli kullandığı ilaçlar ve diğer tıbbi detaylar dikkate alınarak genel anesteziye uygun olup olmadığı belirlenir.

 

Genel anestezi ile diş tedavileri konusunda, Dr. Sevil Borbay’ın tecrübesinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sedasyon ile Anestezi Farkı Nedir?

 

Sedasyon ile genel anestezi, anestezi uzmanı tarafından yapılan bir işlemdir. Bu işlemlerde temel hedef, hastaların tedavilerinin etkili ve ağrısız olarak yapmaktır. Genel anestezi ve sedasyonun ilk bakışta aynı işlem olduğu düşünülebilir, fakat bu işlemler arasında belirgin farklar vardır.

 

Sedasyonda, hastalarda derin bir uyku hali vardır, ancak bilinç tamamen kapalı değildir. Doktor, hasta ile konuşabilir, bazı talimatlar verebilir. Hasta ile doktorun dediklerini itiraz etmeden uygular. Solunum desteğine ihtiyaç duyulmaz.

 

Genel anestezide ise hastalar tam bir uyku durumundadır ve bilinçleri tamamen kapalıdır. Bu süreçte hastalar konuşamaz, duyamaz ve hissedemez. Dolayısıyla hastalar anesteziye alınırken solunum tüpüne bağlanırlar ve solunumları desteklenir.

 

Genel anestezi ile sedasyon arasındaki farkın daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için aşağıdaki tablo incelenebilir:

Kriter Genel Anestezi Sedasyon (Bilateral Anestezi)
Bilinç Durumu Hastanın bilinci tamamen kapalıdır. Hastaların bilinci açıktır ancak hastalar daha rahat ve sakindir.
Ağrı Duyusu Ağrı hissedilmez. Ağrı hissi azaltılmıştır, bazı durumlarda ağrı kesici kullanılır.
Solunum Kontrolü Solunum cihazı ile solunum desteklenir. Solunum desteğine ihtiyaç duyulmaz.
Anestezi Yöntemi Anestezi uzmanı tarafından uygulanır. Diş hekimi veya anestezi uzmanı tarafından uygulanır.
Uygulama Alanı Cerrahi işlemler ve büyük operasyonlarda yaygın olarak tercih edilir. Diş tedavileri ve bazı küçük cerrahi prosedürlerde tercih edilir.
İşbirliği Gereksinimi Hasta işbirliği yapamaz, çünkü söylenenleri duyamaz ve cevap veremez. Hasta işbirliği yapabilir. Söylenenleri duyar ve kendisinden istenenleri yapar.
Bilinç Kaybı Süresi İşlem süresince hastaların bilinci tamamen kapalıdır. İşlem sırasında bilinç açıktır, tedavinin hiçbir anında bilinç kapanmaz. Ancak hastalar daha rahatlamış hisseder.
Ekipman ve Gözetim Sürekli takip ve gerekli tıbbi ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Daha az ekipman ve daha az yoğun izleme yeterlidir.
Amnezi Etkisi Genel anestezi altında hastalar işleme dair detayları hatırlamazlar. Sedasyon altında bazı hastalar işlemi hatırlar.

Çocuklarda Sedasyon ve Genel Anestezi ile Diş Tedavileri Nasıl Yapılır?

genel-anestezi-ve-sedasyon-ile-dis-tedavileri Çocuklarda sedasyon ve genel anestezi ile diş tedavileri, aile desteği ile yapılır. Bu süreçte çocukların ebeveynlerinden ayrılması, onların ruh sağlıkları ve psikolojileri için olumsuz etki yapacağından, bazı sedasyon durumlarında ailelerin tedavi alanında olmasına izin verilir. Ancak genel anestezide, çocuk genel anesteziye alınana kadar ailesini görür, anestezi altına alınmadan önce sedatif şurubu verildikten sonra ise ameliyathaneye götürülür.

 

Çocuğuna genel anestezi ile diş tedavisi yaptıranlar, tedavi tamamlanana kadar ameliyathane dışında bekler. Ameliyat sonrasında ise çocuk yine anne ve babasının yanında uyanır. Böylece anne ve babasından ayrıldığını fark etmez ve bu durumdan olumsuz olarak etkilenmez. Benzer durum, bazı sedasyon uygulamalarında da geçerlidir.

 

Çocuklar genel anestezi veya sedasyonun etkisindeyken, gerekli tedaviler özel ekipmanlarla yapılır. Çocukların tedaviye engel olucu hareketler yapmaması, tedavilerin kısa sürede tamamlanmasına imkan verir. Sedasyon ve genel anestezi ile diş tedavileri avantajlarından birisi de bu durumdur.

Sedasyon ve Genel Anestezi ile Diş Tedavisi Fiyatları

 

Sedasyon ve genel anestezi ile diş tedavisi fiyatları, yapılacak tedaviye göre farklılık göstermektedir. Genel anestezi ile sedasyonun fiyatlar üzerinde bir miktar etkisi olsa da, fiyatlar üzerindeki temel etken, tedavinin kendisidir. Dolayısıyla uyutarak diş tedavisi fiyatları hakkında rakam verebilmek için tedavinin kendisine dair maliyetlerin bilinmesi gerekir.

 

Bilindiği gibi sigorta kapsamındaki diş tedavileri, devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılır. Bundan dolayı genel anestezi ile diş tedavisi yapan devlet hastaneler konusu merak edilir. Ancak çoğu devlet hastanelerinde genel anestezi ile diş tedavileri yapılmamaktadır.

 

Genel anestezinin riskleri, bu şekilde bir uygulamanın ameliyathanede yapılmasının gerekmesi gibi nedenlerden dolayı devlet hastanelerinde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Buna karşın, bazı devlet hastanelerinde belli şartları taşıyan hastalara sedasyonla veya genel anestezi ile diş tedavisi yapılmaktadır.

 

Sedasyon ve genel anestezi ile diş tedavileri konusunda Dr. Sevil Borbay, büyük bir deneyime sahiptir. Yüksek başarı oranına sahip bu tedaviler ve fiyatlar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sedasyon ve Genel Anestezi ile Diş Tedavileri Hakkında Sık Sorulanlar

 

Sedasyon ve genel anestezi ile diş tedavileri hakkında sık sorulan sorular ve bunlara ilişkin yanıtlar şu şekildedir:

1 – Devlet Hastanelerinde Genel Anestezi ile Diş Tedavileri Yapılır Mı?

Devlet hastanelerinde çoğunda genel anestezi ile diş tedavileri şeklinde bir uygulama yoktur. Belli şartları taşıyan hastalara, gerekli durumlarda sedasyon veya genel anestezi uygulanmaktadır. Genel anestezi ile diş tedavileri için özel klinikler tercih edilebilir.

2 – Diş Tedavilerinde Genel Anestezi Kimlere Uygulanır?

Doktor talimatını dinlemeyen, refleksleri ile tedaviyi tehlikeye atan küçük çocuklara, fiziksel ve zihinsel engellilere ve lokal anestezi alamayanlara, bazı diş tedavilerinde genel anestezi uygulanır.

3 – Sedasyonla Diş Tedavisi Riskli Mi?

Sedasyonun, bilimsel açıdan güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. Bazı yan etkileri olmasına karşın, bunlar geçici ve kısa sürelidir. Riskli olduğu durumlar da olabilmektedir.

4 – Diş Doktorları Sedasyon Yapabilir Mi?

Diş doktorları, sedasyonla tedavi yapabilmektedir. Sedasyonu anestezi uzmanı yapar. Sedasyonu, belli şartları taşıyan hastalara uygulamaktadırlar.

5 – Sedasyonla Genel Anestezi Aynı Mı?

Sedasyonla genel anestezi aynı değildir. Genel anestezide hasta bilinci kapanır ve işlem sonuna kadar hastanın solunumu desteklenir. Sedasyonda ise derin bir uyku hali durumu vardır, ancak hastaların bilinci açıktır. Hastalar konuşur ve doktorun talimatlarına göre hareket eder. Ayrıca solunum desteğine ihtiyaç duymazlar.

Genel Anestezi ve Sedasyon ile Diş Tedavileri

Bebek ve çocuklarda diş tedavisi için eğlenceli ve sonuç odaklı tedavi çözümleri

Uzm. Pedodontist Dr. Sevil Borbay

Bakırköy Pedodonti Tedavi Kliniği

Tarama ve İlk Muayene İçin
Formu Doldurun


En Güncel Tedavi Yöntemleri En Modern Cihazlar İle Birleşti

Uzm. Dr. Sevil Borbay